Bazar art журнал об искусстве

Ждём вас на вторую лекцию 6 апреля с 14:00 до 16:00 в арт-пространстве Корзина. Azərbaycan mədəniyyəti – Azərbaycanda yaşayan xalqların və tarixən m vcud olmuş d vlətlərin mədəniyyəti. Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafına.